İdari Personel
Yönetim
Müdürler Kurulu
0 (370) 418 9114 / 9114
Koordinatör
0 (370) 418 9357 / 9357
Yüksekokul Müdürü
0 (370) 418 6771 / 6771
Yüksekokul Müdürü
0 (370) 418 8924 / 8924